Puljen består af

3 hold fra Otterup

2 hold fra Bogense

2 hold fra Marstal

Alle mod alle 2 gange

Eksisterende aftaler om kamptider er uoverskuelige så det overlader vi til holdlederene

Holdlederne for Marstal er

Bo, tlf. 6031 0710, mail bown@swbolig.dk

Heine, tlf.5146 5233, mail hghmarstal@hotmail.com 

Del siden